Başkandan Mesaj

Prof. Dr. Fitnat Dinçer

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

1978 yılında Türkiye’deki Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşını bilimsel ve akademik zemine oturtarak multidisipliner bir yaklaşım getirmek amacı ile kurulan ve halen bu amaca hizmet eden Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği’nin ;Uluslararası platformda ESPRM – European Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Ulusal platformda ise Türk Tabipler Birliği bünyesinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Dal temsiliyeti bulunmaktadır.

Branşımızın tüm dünyadaki gelişmeleri ve yeniliklerini takip edip siz değerli meslektaşlarımız ile paylaşmak amacı ile geçen yıllarda gerçekleştirdiğimiz “A’dan Z’ye Fibromiyalji” ve “Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet sistemi Güncelleme Sempozyumu” sizlerin katılımlarıyla gelişti ve büyüdü. Göstermiş olduğunuz ilgiye tekrar teşekkür ederiz. İstekleriniz doğrultusunda alanında uzman değerli hocalarımızın sunumlarını “Ayın Konusu ve Konuğu köşemizde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; bilgi paylaştıkça çoğalacak, bilgi ve becerimiz çoğaldıkça branşımız daha da zenginleşecektir.

Bundan sonra da, sizden gelen istek ve önerileri de dikkate alarak, branşımız içinde önemli yer tutan ve dünyadaki yeniliklerini takip ettiğimiz konularda bilimsel toplantılar yapmaya, öneri ve yönetim kılavuzlarını web sitemizde yayınlamaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Son söz olarak; web sitemiz sizlerin destekleri ve önerileriyle şekillenecektir. Bu amaçlar doğrultusunda, derneğimizde şu an görev alan meslektaşlarımızın yanı sıra sizlerin de derneğimize aktif katılımları ve paylaşımlarının, branşımıza çok daha fazla güç katacağına inanıyorum.

Saygı ve Sevgilerimle.

Prof. Dr. Fitnat DİNÇER
Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği Başkanı