Yönetim Kurulu

  Fitnat Dinçer Md.

  Prof. Dr. Fitnat Dinçer
  Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği Başkanı
  President of Turkish Medical Rehabilitation Society
  www.turktibbirehabilitasyon.org

  Hacettepe Ü.Tıp Fak.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
  Hacettepe University Faculty of Medicine
  Dept of Physical and Rehabilitation Medicine

  Avrupa FTR Derneği Muskuloskeletal Hastalıklar K.Başkanı
  Chair, ESPRM Musculoskeletal Disorders Committee
  www.esprm.net

  UEMS/Avrupa FTR Board Experi
  UEMS/European Board of PRM -Expert
  www.euro-prm.org

  www.hacettepe.edu.tr
  http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/115.html?drid=178


  Doç. Dr. Bedriye Başkan

  Doç. Dr. Bedriye Başkan

  Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi,

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Görevlisi


  Ebru KARACA UMAY

  Doç. Dr. Ebru Karaca Umay
  (Genel Sekreter)

  Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği Genel Sekreteri

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Görevlisi


  BURCU DUYUR ÇAKIT

  Doç. Dr. Burcu Duyur Çakıt

  Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim Görevlisi


  FATMA AYTÜL ÇAKCI

  Dr. Aytül Çakcı

  Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği 2. Başkanı

  Ankara Lösante Çocuk Ve Yetişkin Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı


  ÖZLEM CEMEROĞLU

  Doç. Dr. Özlem Cemeroğlu
  (ÜYE)

  Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği Saymanı

  Ankara Keçiören Medisis Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Uzmanı


  Uzm. Dr. Özge Koçkara

  Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği yönetim kurulu üyesi,

  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Doktora Öğr.