Mart 4, 2024.

Meme Kanseri ve Rehabilitasyon

Prof. Dr. F. Figen AYHAN

SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, FTR Kliniği, Onkolojik Rehabilitasyon & Lenfödem Ünitesi

Uşak Üniversitesi, Sağlık Bilimleri YO, FTR Bölümü

Meme kanseri kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türüdür ve  5-yıllık sağ-kalım %90 civarında olduğu için tedavi sonrasındaki sağlık bakım gereksinimlerinı karşılamak çok önemlidir. Son yıllarda meme kanseri tanı ve tedavisindeki önemli ilerlemelere rağmen hastalığın primer tedavisi olan cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi önemli morbiditelere yol açmaya devam etmektedir.  Meme kanseri tanısı almanın belirgin psikososyal etkisine ek olarak yaşamı uzatan veya kurtaran bu tedaviler birçok fiziksel probleme yol açmaktadır. Bu problemler üst ekstremitede eklem hareket açıklığı ve kas kuvvetinde bozukluklar, üst ekstremite ve/veya memede lenfödem, ağrı, yorgunluk, duyu kaybı, fiziksel aktivite ve yaşam kalitesinde azalmadır (1).

Yazının tamamı: